4 EKİM KARMA PARA MEZATI SALI GÜNÜ SAAT 21.15 DE SİSTEM TARAFINDAN TEK TEK CANLİ OLARAK BİTİRİLECEKTİR